slider image

OM TOMINA

Tomina är en av Sveriges ledande leverantörer av fastighetsnära stödtjänster. Vi rengör glasytor och fasader, vi reparerar, snöröjer och sköter gröna utemiljöer. Vår verksamhet startade 1994 och vi erbjuder även konsultation av våra tjänster till fastighetsägare och arkitekter för att skapa goda förutsättningar för modernt fastighetsunderhåll.

Vi tror på struktur som ett led att skapa utveckling och tillväxt, vi har därför ISO-certifierat vår verksamet både för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande med ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 och CSR 26000.

En del säger uppdragen vi utför borde vara “helt omöjliga” att klara av. Men vi lyckas alltid hitta en lösning, tillsammans med våra kunder och vår erfarna personal. Ofta överträffar vi dessutom kundernas förväntningar. När vi arbetar i olika extrema miljöer och på svåra ytor kan vi dessutom hitta nya smarta lösningar, mellan olika tjänsteområden och arbetsmetoder, för att underlätta framtida underhåll, och skapa mervärde.

Kontakta oss gärna så bjuder vi på en kaffe och berättar mer vad vi kan göra för Er!

VÅRT KVALITETSARBETE
Tomina är ISO-certifierad för kvalitet enl ISO 9001:2015. Fokus på hög kundnöjdhet med ett ständigt förbättringsarbete. Och att vi har en stadig tillväxt, är lönsamt och att våra anställda är motiverade och trivs.

ARBETSMILJÖ
Tomina är certifierad för arbetsmiljö enl ISO 45001En bra arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Det skapar kvalitet, motivation och nöjda kunder.

HÅLLBARHET
Vårt hållbarhetsarbete innefattar allt från ISO och en öppen kommunikation till jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter

UPPFÖRANDEKOD
Tominas uppförandekod ingår respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god affärsetik, krav på leverantörer, kvalitet & säkerhet och samhällsengagemang.

MILJÖ
Tomina är ISO-certifierad för miljö enl ISO 14001:2015. Vårt miljöarbete ska präglas av ansvar och engagemang för vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

SOCIALT ANSVAR
Tomina är ISO-verifierad för ett CSR-system enl ISO 26000:2010. Viktigt för oss är att ta ett samhällsansvar och att bry oss om vår omvärld.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en god etik

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Vi har faktiskt upplevt nöjdare kunder och bättre försäljning efter att Tomina började ta hand om vår fastighet! Vi har renare fönster och bättre utomhushusmiljö än alla våra grannar!

– Butiksägare i centrala Stockholm

Istapparana hängde tätt från taken och utgjorde en stor fara för passerande. Vårt flexibla avtal med Tomina gjorde att dem snabbt var här och plockade ned istapparna, sandade och halkbekämpade gångvägar och entréer, snabbt, säkert och smidigt! 🙂

– FM bolag i Stockholm

Tomina löste rengöringen av vår glasfasad mot innergården med hjälp av ett industriellt reparbete, då det inte gick att etablera någon skylift. Nu blänker glasen även på den fasaden och hyresgästeran skiner ikapp med solen!

– Fastighetsägare i Kista

Läs fler citat här