Startsidan » Dataskydd

Dataskyddspolicy

För att kunna optimera Webplatsen, använder vi cookies, och på så vis skapa en möjlighet att leverera dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Cookie, som är textfil, skickas till din dator, surfplatta eller mobil när du besöker vår webbplats. Vi använder Cookies för att förstå hur vår hemsida används. Med hjälp av cookies identifierar vi webbläsare och vilket operativsystem som används.

Vi analyserar inte hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Du kan enkelt stänga av lagring av Cookies på din enhet genom att blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta medför dock att du inte kommer att få full upplevelse av vår hemsida.

Din personliga integritet är viktig för oss. Du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter ansvarsfullt. Här hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning.

Genom att använda Tomina.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen med dina frågor, kundtjanst@tomina.se

Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt av vår hemsida. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Det kan vara juridiska anledningar, för att svara upp mot gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att efterleva och uppfylla våra avtal.

Vi sparar personuppgifter för att:

följa lagstiftningen.

kunna förmedla tjänster till dig.

bekräfta din identitet och verifiera dina kontakt- och personuppgifter.

kunna hantera ditt deltagande i events och utskick av erbjudanden.

behandla berättigade intressen.

Den lagliga grunden berättigat intresse innebär att behandlingen av information är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Det kan handla om att vi vill följa upp ditt besök på vår hemsida.

Vi önskar också hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt, det är också ett berättigat intresse. För att förbättra för dig som kund behöver vi kunna analysera hur tjänsterna används. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och för dig anpassade erbjudanden.

Den lagliga grunden – berättigat intresse – då görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Tomina behandling av personuppgifter och individens intresse av att kunna skydda sina personuppgifter.

Vi behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning och begäran om RUT avdrag från Skatteverket. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålen.

Tomina säljer inte personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din personliga integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

  • Systemleverantörer och IT utveckling för affärssystem och ärendehantering. För att kunna leva upp till vårt avtal och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.
  • Skattemyndigheten vid begäran om utbetalning av RUT faktura för utförda tjänster som sorterar under kategorin av de tjänster vi erbjuder.

Både vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Vi lagrar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi avtalet med dig eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs för lagefterlevnad. Vi rensar och underhåller registrerade personuppgifter regelbundet. Vi vidtar även åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella men vi raderar också inaktuella och på andra sätt felaktiga eller personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Har du klagomål avseende våra rutiner och behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta Datainspektion som hanterar tillsyn och uppföljning av personuppgifter.